JAK VYBRAT - automatický výsuvný sloup nebo závoru

Instalace automatické závory
Instalace automatického výsuvného sloupu

POSTUP PŘI VÝBĚRU AUTOMATICKÉ ZÁVORY

Postup při výběru závory O&O pro regulaci dopravy do objektů či zón. Stanovením těchto parametrů zvolíme nejvýhodnější závoru poměr cena - výkon.

Nejprve změříme, jaký prostor chceme přehradit závorou O&O v metrech (šířku vozovky, průjezdu, vjezdu).

Stanovíme přibližný počet průjezdů vozidel za 24 hodin. Dále čím závoru budeme otevírat, lze použít širokou škálu ovládacích prvků např.: dálkové ovladače, kartové systémy, GSM klíče apod.

Následuje způsob zavírání po průjezdu vozidla a to uplynutím nastavené doby nebo automaticky po projetí vozu. Zvolit též bezpečnostní prvky a to fotobuňku či indukční detektor.

Závoru lze doplnit příslušenstvím a to osvětlení ramene LED pásem, výstražným majákem nebo semaforem se signalizací červená/zelená.

Stavební příprava pro instalaci automatické závory O&O
Je třeba zhotovit betonový základ dle závory min. do hloubky 80 cm viz návod na instalaci automatické závory O&O. Uprostřed základu založit dvě chráničky pro přívod napájení 230V a případného příslušenství. Vlastní instalaci automatické závory O&O provede odborná firma.

POSTUP PŘI VÝBĚRU AUTOMATICKÉHO VÝSUVNÉHO SLOUPU

Pro řešení problému s neukázněnými řidiči a to jak při vjezdu do objektů nebo parkování před vjezdem či garáží a při tom zachování volného pohybu chodců nebo cyklistů, nabízíme nejširší řadu výsuvných sloupů výrobce O&O.

Výsuvné sloupy O&O lze vybírat dle velikostí, četností provozu a odolnosti proti nárazu. Pro privátní použití jsou určeny výsuvné sloupy řady EASY, pro průmyslové použití (komunikace, pěší zóny, cyklostezky apod.) sloupy DAKOTA a GRIZZLY a pro zabezpečení vjezdu do důležitých objektů nebo zón, sloupy se zvýšenou odolností proti nárazu řady OAK

Pro instalaci sloupu je nutné zhotovit výkop dle zvoleného sloupu a zabetonovat tubus, do kterého usadíme výsuvný sloup. V blízkosti sloupu osadíme řídící jednotku CDS-K pro ovládání výsuvného sloupu a to ve vzdálenosti max. 8 metrů od výsuvného sloupu. Mezi výsuvný sloup a řídící jednotku CDS-K nainstalujeme chráničku o průměru 50 mm. Do řídící jednotky přivedeme napájení 230V.