GSM KLÍČ - ovládání pro vrata, závory, automatické sloupy

Chytrý ovladač GSM KEY Vám umožní obsluhovat vrata, bránu, markýzy, kotel, zavlažovaní a další zařízení pomocí mobilního telefonu. Stačí takzvaně „prozvonit“

Jak GSM Klíč funguje

GSM Klíč je zařízení sloužící k ovládání elektrických pohonů bran, vrat, závor nebo výsuvných sloupů mobilním telefonem.

  • Mobilní telefon má dnes téměř každý a odpadá tak nákup dálkových ovládání (klíčenek nebo čipových karet) pro každého uživatele a většina komplikací při jejich ztrátách nebo poškození - s GSM KEY se tak dají několikanásobně snížit pořizovací i provozní náklady.

  • Otevírání a zavírání je uskutečněno tzv. prozvoněním (zavoláním a zavěšením hovoru) telefonního čísla SIM karty umístěné v GSM KEY.

  • Autorizace oprávněného uživatele probíhá pomocí seznamu telefonních čísel uložených v GSM Klíči

  • Seznam oprávněných uživatelů může administrátor upravovat pomocí SMS zpráv nebo z PC. Jelikož příchozí hovor není uskutečněn, je otevření brány bezplatné.

Modely GSM KEY

GSM KEY se vyrábí a je distribuován ve třech provedeních, GSM KEY LITE 3+, GSM KEY SMART 3T a GSM KEY PROFI 3

  • GSM KEY LITE 3+ je vhodný k použití u rodinného domu a u malých firem do 50 uživatelů. Administrace uživatelů a nastavování zařízení se provádí mobilním telefonem pomocí SMS zpráv.

  • GSM KEY SMART 3T je vhodný pro použití do domácností, rodinných sídel, firem, hotelů a parkovacích domů. Kapacita je až 1000 uživatelů. Kromě administrace mobilem je možné spravovat zařízení i z počítače nebo využít vzdálenou správu pomocí cloudové aplikace.

  • GSM KEY PROFI 3+ jsou vhodné pro použití u středních a velkých firem, kancelářských budov, hotelů a penzionů s vyšším pohybem osob, vhodné i pro krátkodobé přidání jednorázových návštěv. Administrace uživatelů a nastavování zařízení se provádí mobilním telefonem nebo přes počítač. Software umožňuje snadno a přehledně administrovat přístupová práva uživatelů a logovat jejich aktivitu na několika zařízeních najednou a udržet si tak dokonalý přehled o nastavení a uživatelích u jednotlivých vjezdů.

Více viz. Příklady použití níže.

Ukázka funkce

GsmKey

Stavební připravenost

Před započetím instalace zařízení je nutné připravit místo instalace a zajistit následující:

Zvolte místo instalace vyhovující provozním podmínkám zařízení (viz. tabulka Technické parametry . Modul instalujte v místě s omezeným přístupem pro neoprávněné osoby, nejlépe uvnitř budovy. Zamezíte tak odcizení zařízení nebo manipulaci se zařízením (např. neoprávněné přidání nebo změnu telefonního čísla administrátora). Ideální umístění je v uzamykatelné rozváděcí skříni, která je současně zdrojem elektrické energie pro elektrický pohon
Zařízení umístěte na vodorovnou nevodivou podložku nebo na DIN lištu 35 mm. Připravte elektrickou zásuvku 230 V.
Zajistěte pokládku ovládacího kabelu (dle doporučení výrobce pohonu brány, vrat, ...) od pohonu brány do místa instalace modulu. Počet žil kabelu volte s ohledem na příslušenství pohonu brány, které by mělo být připojeno k zařízení.
Při volbě kabelu pamatujte také na rezervní žíly pro případ porušení kabelu.
Technické parametry GSM Klíč PROFI 2

Technické parametry GSM Klíč PROFI 2

GSM modul: Cinterion Wireless Module TC65
Frekvenční pásma: 850/900/1800/1900 MHz
Uživatelské rozhraní: 2x reléové výstupy - 4x opticky oddělené vstupy (pro zapojení čidel) RS232 – RJ45 (konfigurační rozhraní)
Teplotní rozsahy: -20°C až to +55°C (pracovní)  // -40°C až to +85°C (skladovací)
Napájecí napětí: 11-15, 22-30 V (stejnosměrné)
Spotřeba: 1 W / 3.5 W (příjem / vysílání)
Anténní konektor: FME (50 Ohm)
Rozměry: 30 x 90 x 102 mm
Upevnění: DIN lišta 35 mm
Váha: 150 g

Příklady použití

Rodinný dům s garáží

Pro účely ovládání jedné garáže u rodinného domu je vhodný GSM KEY LITE 3+ se zapojením jednoho výstupu v provozním módu Průběžné vyhodnocování se spínací reakcí např. po prvním zazvonění a zavěšením po druhém zazvonění (GSM KEY po 2. zazvonění volání automaticky odmítne
a ukončí). Při této konfiguraci se začne vjezd otevírat přibližně za 5* sekund od vytočení telefonního čísla GSM KEY na mobilním telefonu. Pro snadnější ovládání doporučujeme do telefonu zadat telefonní číslo GSM KEY jako zkrácenou (zrychlenou) volbu, tj. vytočení stiskem jedné klávesy. Přidání
a odebrání uživatele oprávněného otevírat vjezd se provádí zasláním SMS zprávy


Rodinný dům s garáží a branou

Pro účely ovládání dvou vjezdů, například vstupní brány a garáže u rodinného domu, je vhodný GSM KEY SMART 3T se zapojením dvou výstupů. Zařízení doporučujeme instalovat v garáži nebo jiné části domu, nejlépe v elektrorozvodné skříni, ze které jsou napájeny elektrické pohony. Při ovládání dvou vjezdů jedním zařízením GSM KEY se provozní mód nastavuje v závislosti na zvyklostech používání jednotlivých vjezdů uživatelem a podle jeho potřeb.
V případě, že bude uživatel vždy otevírat oba vjezdy najednou, příp. pouze jeden vjezd zapojený na výstupu č. 1 (např. vstupní brána), doporučujeme nastavit zařízení do provozního módu Průběžné vyhodnocování. Při tomto nastavení se začne vjezd č. 1 otevírat přibližně za 5* sekund a pokud vyzvánění nepřerušíte, pak vjezd č. 2 přibližně za 9* sekund. Poté bude volání automaticky odmítnuto a ukončeno. Pokud bude uživatel častěji otevírat jednotlivé vjezdy nezávisle na sobě, pak doporučujeme nastavit zařízení do provozního módu Zpětné vyhodnocení. Při tomto nastavení si uživatel podle počtu zazvonění vybere, zda má být otevřen vjezd č.1 nebo vjezd č.2.


Parkování v hotelu, v penzionu, v bytových komplexech

Pro účely ovládání vjezdů v hotelech a penziónech je vhodný GSM KEY PROFI 3+. Hosté při příjezdu pouze sdělí číslo mobilního telefonu, který budou při otevírání vjezdu používat a administrátor jej uloží do seznamu povolených uživatelů v GSM KEY. Po jejich odhlášení z hotelu se číslo odebere z telefonního seznamu v GSM KEY. Při použití GSM KEY se vylučuje riziko ztráty nebo poškození zapůjčovaných dálkových ovládání. Verze PROFI umožňuje administraci mobilním telefonem a přes počítač speciálním softwarem GSM KEY ADMIN. Software umožňuje snadno a přehledně administrovat několik zařízení najednou a udržet si dokonalý přehled o nastavení a uživatelích jednotlivých vjezdů.


Vjezd do areálu firmy

Pro účely ovládání firemních vjezdů v areálech firem hotelech a penziónech je vhodný GSM KEY PROFI 3+. Velmi snadno a rychle můžete i na dálku umožnit vjezd svým obchodním partnerům, ať už půjde o jednorázovou návštěvu nebo pravidelná jednání. Při použití software GSM KEY ADMIN si udržíte dokonalý přehled o nastavení a uživatelích jednotlivých vjezdů.* Uvedené časy jsou přibližné a závisí na funkčnosti sítě využívaného mobilního operátora.