ÚKONY PROVÁDĚNÉ NA MOTORECH POSUVNÉ BRÁNY

 • Provádět vizuální kontrolu všech šroubových spojů a v případě potřeby utáhnout

 • Ošetřit funkční plochy vodících rolen přípravkem WD40 nebo podobným

 • Kontrola vzdálenosti ozubeného hřebenu od hnacího kola motoru

 • Provádět zvukovou kontrolu všech pohyblivých částí

 • Provádět kontrolu zemnícího bodu a v případě potřeby spoj dotáhnout

 • Důkladné promazání vozíků samonosné posuvné brány

 • Provádět kontrolu všech funkcí motoru včetně bezpečnostních prvků

 • Kontrola plynulosti chodu a doběhu motoru do koncových poloh případné seřízení koncových spínačů

 • Kontrola funkce nouzového otevíráníInterval prohlídek dle výrobce zařízení je 6 měsíců.

Práce provedené v rozsahu odborného servisu a provozních zkoušek

 • Vyčištění pohonu

 • Kontrola elektrických a elektronických obvodů

 • Kontrola kompletnosti

 • Kontrola bezpečnostních a ovládacích prvků

 • Kontrola a seřízení aktivačních prvků

 • Seřízení všech nastavitelných prvků

 • Kontrola pevnosti pohyblivých spojů

 • Kontrola opotřebení mechanických kompletů

 • Konfigurace systému dle požadavku uživatele

 • Odzkoušení funkcí ve všech režimech