ÚKONY PROVÁDĚNÉ NA VÝSUVNÝCH SLOUPECH

 • Provádět vizuální kontrolu všech šroubových spojů a v případě potřeby utáhnout

 • Kontrola stavu hladiny hydraulického oleje

 • Kontrola řídící jednotky (dotažení spojů a čištění, mazání, kontrola relé)

 • Provádět zvukovou kontrolu všech pohyblivých částí výsuvného sloupu

 • Provádět kontrolu zemnícího bodu výsuvného sloupu a v případě potřeby spoj dotáhnout

 • Provádět kontrolu ovládacích a bezpečnostních prvků výsuvného sloupu

 • Kontrola plynulosti chodu a doběhu výsuvného sloupu do koncových poloh a případné seřízení koncových spínačů

 • Kontrola funkčnosti nouzového odblokování

 • Kontrola tubusu zabudovaného v zemi ( čištění a kontrola odvodnění )Interval prohlídek se řídí pokyny výrobce zařízení.

Práce provedené v rozsahu odborného servisu a provozních zkoušek

 • Vyčištění pohonu

 • Kontrola elektrických a elektronických obvodů

 • Kontrola kompletnosti

 • Kontrola bezpečnostních a ovládacích prvků

 • Kontrola a seřízení aktivačních prvků

 • Seřízení všech nastavitelných prvků

 • Kontrola pevnosti pohyblivých spojů

 • Kontrola opotřebení mechanických kompletů

 • Konfigurace systému dle požadavku uživatele

 • Odzkoušení funkcí ve všech režimech