PARKOVACÍ SYSTÉMY GREEN PRO od GREEN Center

Green Center Parkovací systém

Popis parkovacího systému GreenPro

Parkovací systém GreenPro Park je systém pro obsluhu vjezdu a výjezdu parkovišť, garážových domů nebo hotelových garáží či parkovacích ploch.

Hlavní funkce parkovacího systému je dát provozovateli parkoviště účinný nástroj k vybírání poplatků za parkování, který sníží na minimum úniky ve výběru parkovacích poplatků. Žádný automatický systém však nedokáže zcela sám veškeré úniky odstranit, poskytuje však uživateli parkoviště účinné prostředky ve formě statistik, uzávěrek a přehledů.

Nosným mediem datové informace je lístek s čárovým kódem u komfortnější verze se jedná o kartu.Dalšími možnými variantami je použití karet s magnetickým pruhem nebo bezdotykových karet.

Systém GPP je dodáván ve dvou základních konfiguracích, a to:
s pokladnou na výjezdu z parkoviště, kdy pokladna je umístěna v buňce (stanovišti pokladníka)
po levé straně výjezdového jízdního pruhu z parkovištěa nahrazuje výjezdový stojan

s pokladnou mimo výjezd – pokladna je pak umístěna zcela samostatně kdekoli v <prostoru parkoviště.

Systém obsahuje v nejjednodušší konfiguraci následující zařízení:
Datový server - pokladna
Vjezdový terminál
Výjezdový terminál
U větších parkovišť je možné zvolit libovolnou konfiguraci vjezdů, výjezdů a platebních míst z výše uvedených komponentů.

Datový server - pokladna GPK
Datová server sdružuje dvě základní funkce:

řídící funkci parkovacího a přístupového systému s možností servisního i uživatelského nastavení a dálkového ovládání jednotlivých komponentů

funkce pokladny, včetně uzávěrek, statistik apod.

Vjezdový terminál GPT
Vjezdový terminál sestává z vjezdového stojanu a vjezdové závory s maximální délkou ramene 5 m. Vjezdový stojan obsahuje termotiskárnu pro výdej krátkodobých parkovacích karet (KP) . K vydání KP je nutná přítomnost vozidla na indukční smyčce instalované u vjezdového stojanu. Po stisknutí vydá stojan KP. Karta může být jedna z následujících druhů: bezdotyková, magnetické se středním pruhem, magnetické s bočním pruhem, čipové karty nebo karty s čárovým kódem. Materiál karty je běžně karton papíru (gramáž cca 160 i více), plast, v nejednodušší a nejlevnější variantě lístek termálního papíru – gramáž 75g/m2. Po odebrání karty se otevírá vjezdová závora. Pod ramenem závory je instalována druhá indukční smyčka ISZ, která sdružuje funkce: zavírací a bezpečnostní. V případě přítomnosti vozidla na ISZ zabraňuje detektor smyčky zavření závory, po odjetí vozidla se po uplynutí nastavené doby (0,5-3s) závora automaticky zavírá.

V případě použití jiného druhu karet viz. výše, pro opakované (abonentní, rezidentní) parkování, místo stisknutí tlačítka je přiložená abonentní karta (KK, DK, PS apod.) sejmuta čtečkou čárového kódu, případně čtečkou bezdotykových karet nebo čtečkou pro příslušné datové medium. Po zjištění zda jsou splněny podmínky vjezdu (časově platná karta, nepřítomnost vozidla na parkovišti, vyhrazené stání při obsazeném parkovišti apod.) je otevřena závora a systém pracuje jako v předchozím odstavci.

Výjezdový terminál
Výjezdový terminál je opět jako vjezdový tvořen stojanem a výjezdovou závorou. Funkce závory a indukčních smyček je obdobná jako u vjezdového terminálu. V případě že krátkodobá karta není zaplacená nebo byl překročen čas určený pro výjezd závora se neotvírá, zákazník musí doplatit u pokladny. PS nesmějí mít překročený čas, v tomto případě je nutné je doplatit a PS karta po výjezdu automaticky po průjezdu propadá. Ostatní druhy dlouhodobých karet musejí být při výjezdu přítomni na parkovišti. tzn. je nutné střídat vjezd s výjezdem (pokud je tato funkce nastavena). Výjezdový terminál neobsahuje pochopitelně termotiskárnu čárového kódu. V případě instalace pokladny přímo na výjezdu , přijíždí zákazník i s automobilem k pokladně a sejmutí čárového kódu vypočítá DSP požadovanou částku. Po registraci platby se otevírá závora.

Platební bankovkový a mincovní automat MA
Platební bankovkový a mincovní automat slouží k automatickému bezobslužnému zúčtování poplatků za krátkodobé parkování. Funkce automatu je v zásadě velice jednoduchá. Řidič parkujícího vozidla přichází s parkovacím lístkem před odjezdem z parkoviště k platebnímu automatu a přikládá svůj parkovací lístek ke scanneru – čtečce čárového kódu, po přečtení kódu probíhá komunikace s GPK, z databáze se zjistí datum a hodina příjezdu vozidla na parkoviště a podle tarifikace je spočtena požadovaná částka k zaplacení za parkování. Tato částka se zobrazí na grafickém displeji platebního automatu. Automat poté čeká na zaplacení a podle hodnoty vhazovaných mincí nebo vložených bankovek do žkoušeče odečítá z požadované částky. Po zaplacení celé částky je karta označena jako zaplacená a je možné do stanovené doby opustit parkoviště. V případě přeplacení částky platební automat vrátí drobné mince či bankovky. V každém případě je možné po zaplacení celého parkovacího poplatku požadovat po automatu potvrzení o zaplacení. Toto potvrzení je tisknuto na termálním papíře šíře 60mm. V jakékoli fázi je možné použít tlačítko STORNO, které zruší právě probíhající operaci a případně vrátí již vhozené mince. Celou akci je možné pochopitelně po vyřešení problému např. nedostatek hotovosti v mincích, opakovat.

Všeobecná charakteristika parkovacích systémů GreenPro

  • doba otevření a zavření závory < 1,1sec., a s tím související vysoká propustnost systému

  • mikropočítačové řízení terminálů

  • vysoké množství typů karet a tím i možností provozů parkoviště

  • programování tarifů pro krátkodobé a dlouhodobé parkování, denní, noční parkování, více hodinové slevy, volný výjezd, kongres. tarif   

  • možnost statistik, zpětné kontroly, ad.

  • použití antikorozních materiálů nebo speciálních technologií povrchových úprav

  • zónové parkování, vyhrazení místa v zóně na parkovišti

  • možnost propojení na hotelový cash systém

  • použití antikorozních materiálů nebo speciálních technologií povrchových úprav

  • moderní design.